Återvinning av järnskrot/metaller


Vi köper in järnskrot och metaller och betalar alltid dagspris enligt aktuell marknadsprislista. Efter sortering fraktas metallerna till diverse smältverk för återvinning. Genom denna process förädlas metallerna till återanvändning istället för att bli en farlig miljöbelastning.


Våra priser uppdateras kontinuerligt efter marknadsvärde och LME-kursen (London metallbörs) för att säkerställa högsta möjliga priser till alla som kommer med järn och metallskrot till oss för återvinning.


Materialet får levereras till oss oavsett storlek och godstjocklek. Material som innehåller olja måste vara tömt och droppfritt t.ex. tomfat, motorer och axlar.


Oljetankar måste vara delade och rengjorda, alt. måste intyg från godkänd saneringsfirma lämnas.


OBS! Vid inleverans får materialet ej innehålla:


 • Däck
 • Trä
 • Oljor
 • Miljöfarligt material, t.ex. kyl/frys, AC-anläggningar.

         

Du är också välkommen att kontakta oss om du har övriga frågor om återvinning gällande skrot och metaller.


Exempel på material vi hanterar:


 • Järnskrot
 • Bly
 • Mässing
 • Batterier
 • Brons/Rödgods
 • Tenn
 • Aluminium
 • Järn/stål
 • Rostfritt
 • Zink
 • Koppar (skenor, rör, plåt, tråd mm.)
 • Kabel
 • Returpapper
 • Mjukplast


Vi betalar endast till konto

Måndag - Torsdag 07.00 - 16.00, Fredag 07.00 - 12.30


Frukost   09.00 - 09.30

Lunch     12.30 - 13.00

BANK