Affärsidé


Tappers Återvinning & Miljö har för avsikt att vara en naturlig partner på järn, metall och- restproduktsmarknaden.


Ett stort branschkunnande kombinerat med en liten och engagerad organisation borgar för en god service och ett stort kunnande. Välkommen till oss – liten som stor!


Historia


Vi har varit verksamma inom återvinning och miljö sedan 1955. Vi är ett företag med lång tradition och stor erfarenhet.


Den 1 september 2017 förvärvade Veolia hela Hans Andersson Recycling Group AB inklusive dotterbolag och andelar i intressebolag. Samtidigt bytte Hans Andersson Recycling AB namn till Veolia Recycling Solutions Sweden AB. Vår nya ägare Veolia är ett världsledande miljöföretag som tar ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll med industri och infrastruktur i fokus. Veolia erbjuder ett komplett serviceåtagande inom miljöområdet med tyngdpunkt på resursanvändningen och i Sverige finns vi från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

 


Vi är medlemmar i Svenska Järn.


Måndag - Torsdag 07.00 - 16.00, Fredag 07.00 - 12.30


Frukost   09.00 - 09.30

Lunch     12.30 - 13.00

BANK