Miljöpolicy

 

Vi skall bedriva vår verksamhet med minsta möjliga påverkan på den yttre miljön.

 

Miljöfrågorna och systematiskt brandskyddsarbete skall vara en integrerad del i den strategiska planeringen, affärsverksamheten och produktionen.

 

Detta uppfyller vi genom att:

- Arbeta med ständiga förbättringar och förebygga föroreningar med fokus på att minimera utsläpp och vatten

 

- Visa öppenhet om företagets miljöpåverkan och miljöarbete för medarbetare och allmänhet

 

- Följa alla tillämpliga miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som berör vår verksamhet.

 

Vår återvinningsanläggning är byggd enligt de miljökrav som myndigheter ställer på oss.

 

Vi är sedan 2 november 2001 certifierade enligt ISO 14001

Vi betalar endast till konto

Måndag - Torsdag 07.00 - 16.00, Fredag 07.00 - 12.30

 

Frukost 09.00 - 09.30

Lunch 12.30 - 13.00

BANK