Miljöpolicy


Vi skall bedriva vår verksamhet med minsta möjliga påverkan på den yttre miljön.


Miljöfrågorna och systematiskt brandskyddsarbete skall vara en integrerad del i den strategiska planeringen, affärsverksamheten och produktionen.


Detta uppfyller vi genom att:

- Arbeta med ständiga förbättringar och förebygga föroreningar med fokus på att minimera utsläpp och vatten


- Visa öppenhet om företagets miljöpåverkan och miljöarbete för medarbetare och allmänhet


- Följa alla tillämpliga miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som berör vår verksamhet.


Vår återvinningsanläggning är byggd enligt de miljökrav som myndigheter ställer på oss.


Vi är sedan 2 november 2001 certifierade enligt ISO 14001

Vi betalar endast till konto

Måndag - Torsdag 07.00 - 16.00, Fredag 07.00 - 12.30


Frukost   09.00 - 09.30

Lunch     12.30 - 13.00

BANK